Asbestanalyse

Eigen monstername
& verzending per post
Asbestanalyse in erkend labo
Analyserapport
Monstername + asbestanalyse

Staalname door onze diensten
Asbestanalyse in erkend labo
Analyserapport
 
Asbestinventaris

Inventaris ter plaatse
Staalname door onze diensten
Asbestanalyse in erkend labo
Analyserapport

Analyses van asbestverdachte materialen kunnen in het eigen, door de FOD erkende, labo van Group Van Vooren, Labo Devlieger-Van Vooren nv uitgevoerd worden met behulp van een polarisatiemicroscoop en dispersiekleuring. De stalen kunnen door onze deskundigen genomen worden of kunnen door de klant zelf aangeleverd worden door een stuk van een verdacht materiaal (niet groter dan een suikerklontje) of door een kleefmonster binnen te brengen.

Asbestanalyse

U bent van plan uw huis te renoveren, een huis aan te kopen en u twijfelt of bepaalde materialen asbesthoudend zijn? Wij kunnen voor u een asbestanalyse uitvoeren gebaseerd op de norm NEN 5896.

Monstername + asbestanalyse

Wij komen ter plaatse en voeren de bemonstering op een veilige manier uit. Daarna wordt het materiaal geanalyseerd in ons nieuw uitgerust labo.

Asbestinventaris

Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een (bedrijfs)gebouw vormt een cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers en is verplicht sinds 1995.
Ook bij de afbraak of renovatiewerken moet, overeenkosmtig de huidige wetgeving, een asbestinventaris opgemaakt worden door de betrokken werkgevers en moet de inventaris overgemaakt worden aan derden die de werken uitvoeren.
asbestanalyse, microscoop, asbestvezels
asbestanalyse, asbest analyse, microscoop, asbest herkenning, asbestlabo
asbestanalyse, asbest staalname, veiligheid, waar in huis
asbestidentificatie, asbestanalyse, asbestherkenning, asbestlabo

Asbestanalyse

Uitgevoerd in een erkend labo

Group Van Vooren nv
Industriepark Rosteyne 1
9060 Zelzate

Tel. 09 342 81 18
Fax 09 342 85 80
Mail info@groupvanvooren.com
Website www.groupvanvooren.com